CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

THÔNG BÁO BỔ NHIỆM NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO

22-09-2023THÔNG BÁO BỔ NHIỆM NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Logistics Vinalink vào sáng ngày 22/09/2023 đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông VŨ THẾ ĐỨC (theo đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân) và bầu Ông NGUYỄN NAM TIẾN giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 22/09/2023.

Đồng thời, cuộc họp cũng thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc đối với Ông NGUYỄN NAM TIẾN và bổ nhiệm Ông VŨ QUỐC BẢO giữ chức vụ Tổng Giám Đốc kể từ ngày 22/09/2023.

Tập thể CBNV Công ty Cổ phần Logistics Vinalink nhiệt liệt chúc mừng các Lãnh đạo mới của HĐQT, Ban Giám Đốc Công ty và cam kết đồng lòng để đưa Vinalink đạt được những tầm cao mới hướng đến Kỷ niệm 25 năm thành lập (1999-2024).

???? VINALINK -  CÙNG KẾT NỐI - CÙNG THÀNH CÔNG ????
 
 
VINALINK LOGISTICS
 
 ☎  (84-28) 3991 9259