CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Một vụ kiện nhầm: Bị đơn là người giao nhận hay người vận chuyển

09-02-2017

Các công ty giao nhận có thể thay đổi tư cách pháp lý từ người giao nhận trở thành người vận chuyển tùy thuộc tình huống cụ thể để kinh doanh có hiệu quả nhất và tránh trách nhiệm pháp lý.