CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

25-04-2024VINALINK LOGISTICS ĐẶT MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG DOANH THU - KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP

 


Sáng ngày 23/04/2024, Công ty Cổ phần Logistics Vinalink (mã VNL - HoSE) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 tại Eastin Grand Hotel Saigon.

 

Tại đại hội, trên cơ sở thảo luận, giải trình, làm rõ của Chủ tọa về thế mạnh dịch vụ của VINALINK theo đặc thù của vùng miền; sự linh hoạt trong việc chuyển đổi để nắm bắt cơ hội kinh doanh theo xu thế thương mại điện tử kết hợp với duy trì và phát triển các mảng dịch vụ truyền thống, hướng đến sự phát triển bền vững trong tương lai; cùng nhiều nội dung khác...; các cổ đông đã biểu quyết, thông qua các báo cáo và tờ trình của Đại hội.

 
 Đại hội lần thứ 25 cũng đã bầu ra Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2024-2029. Cũng trong sáng ngày 23/04, tại phiên làm việc đầu tiên của HĐQT và BKS mới, Ông Nguyễn Nam Tiến và Bà Phan Phương Tuyền tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029. Với nỗ lực và quyết tâm cao của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên trong toàn công ty, VINALINK sẽ tập trung nguồn lực, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ giao, đưa VINALINK phát triển hơn nữa với mục tiêu giữ vị trí top dẫn đầu các nhà cung cấp đa dạng dịch vụ, đối tác lớn, uy tín và đáng tin cậy trong lĩnh vực Logistics tại Việt Nam cũng như trên toàn cầu, góp phần hiện thực hóa mục tiêu sau chặng đường 25 năm.VINALINK LOGISTICS - VỮNG VÀNG TUỔI 25 - TỰ TIN VỊ THẾ MỚI.

 

VINALINK LOGISTICS
 
 ☎  (84-28) 3991 9259