CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

CHỨNG NHẬN ISO 27001:2022

24-01-2024CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN ISO/IEC 27001:2002

Vào ngày 24/01/2024, Công ty Cổ phần Logistics Vinalink đã được ISOCERT cấp Chứng nhận 
Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022. 
 
Qua đó, thể hiện sự tuân thủ và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế của Vinalink về bảo mật thông tin, quản lý hiệu quả tài sản thông tin của Công ty, cam kết bảo mật chắc chắn với đối tác và mở ra nhiều cơ hội kinh doanh toàn cầu trong tương lai.
VINALINK LOGISTICS
 
 ☎  (84-28) 3991 9259