CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Hướng dẫn cài trang web làm trang mặc định trong trình duyệt Google Chrome

25-02-2017Bước 1: Mở Google Chrome. Click biểu tượng "Tùy chọn" ở góc trên bên phải màn hình à Settings (Cài đặt) 

               Bước 2: Cửa sổ Settings (Cài đặt) hiện ra, trong mục On Startup (Khi khởi động) chọn "Open a specific page or set of pages"  (Mở một trang cụ thể hoặc tập hợp các trang) và click Set Pages (Tập hợp các trang

    


Bước 3 : Hộp thoại Startup Pages (Trang khởi động) hiện ra. Trong ô Add a New Page (Thêm trang mới) nhập địa chỉ website mà bạn muốn đặt làm trang chủ tại ô Enter URL (Nhập URL). Nhập https://vinalinklogistics.com/

Click OK để lưu lại.