CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN VINALINK - NĂM 2023

27-04-2023ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - CÔNG TY CP LOGISTICS VINALINK 
LẦN THỨ 24 - NĂM 2023


Sáng ngày 26/04/2023, Công ty Cổ phần Logistics Vinalink (Mã chứng khoán VNL) đã tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên Năm 2023 tại Ramana Saigon Hotel TP.HCM.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình trong chương trình Đại hội.

 Ghi nhận tại Đại hội thường niên lần này, các cổ đông đã đánh giá cao nỗ lực làm việc của HĐQT, BGĐ và toàn thể CB-NV Công ty, góp phần tạo nên những thành tựu nổi bật, sự phát triển bền vững của Vinalink, cũng như đã có những chia sẻ, góp ý thiết thực cho định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới.

HĐQT và Ban Giám Đốc Vinalink trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông đã đến dự hoặc ủy quyền tham dự, đóng góp quan trọng vào sự thành công của Đại hội.VINALINK LOGISTICS
 ☎ (84-28) 3991 9259
 ????  headoffice@vinalinklogistics.com
 ????  Fanpage:  Vinalink Logistics / Fulfillment By Amazon