CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

VINALINK TRONG TOP 500 DOANH NGHIỆP TĂNG TRƯỞNG NHANH NHẤT VIỆT NAM (FAST 500)

29-02-2012Theo thông báo của Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt nam (VNR), Vinalink đã được lựa chọn xếp hạng trong danh sách  500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt nam năm 2011 (FAST 500). 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam được lựa chọn và xếp hạng bởi các chuyên gia trong và ngoài nước của Vietnam Report, dưới sự cố vấn của Giáo sư Jonh Quelch, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Kinh doanh Havard, Hoa kỳ .

Được biết tiêu chí lựa chọn các doanh nghiệp để xếp hạng bao gồm :

- Là các doanh nghiệp Việt nam được thành lập và hoạt động ổn định hơn 4 năm tính đến thời điểm công bố xếp hạng .

- Có tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm về doanh thu giai đoạn  2007-2010 ( theo chỉ tiêu tăng trưởng kép Compound Annual Growth Rate CAGR) đạt tối thiểu 30% /năm .

- Có hiệu quả kinh doanh cao, cụ thể chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản  (ROA) năm 2010 cao hơn mức ROA trung bình của các doanh nghiệp trong ngành kinh doanh chính của doanh nghiệp.

- Chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước , đặc biệt pháp luật môi trường và chế độ lao động .

Trước đó, tháng 01/2012 Công ty Vinalink cũng đã nhận được Bẳng khen của Bộ Công thương về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2011.