CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH VÀ BỔ SUNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT THỨ HAI

22-05-2019
Ngày 22/05/2019,  Công ty CP Logistics Vinalink đã nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, MSDN 0301776205 đăng ký thay đổi lần thứ 16  ngày 21/05/2019 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KHĐT TPHCM cấp.  
 
Công ty Vinalink công bố thông tin về các nội dung thay đổi trong Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.

1. THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH  
 
Địa chỉ trụ sở chính cũ :
145-147 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
 
Địa chỉ trụ sở chính mới :
226/2 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3991 9259
 
Ngày thay đổi địa chỉ Trụ sở chính mới :  22/05/2019

 Tất cả tài liệu, chứng từ, Hóa đơn tài chính đầu vào/ đầu ra của Vinalink được cập nhật theo địa chỉ trụ sở chính như trên từ 22/05/2019.  

2. THÔNG BÁO BỔ SUNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
 
Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi :

Ông Nguyễn Nam Tiến – Tổng Giám đốc
 
Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi :
  1. Người đại diện theo pháp luật thứ nhất : Ông Nguyễn Nam Tiến – Tổng Giám đốc
  2. Người đại diện theo pháp luật thứ hai :   Ông Vũ Thế Đức – Chủ tịch HĐQT
Công ty thông báo và mong được sự ùng hộ, hợp tác của quý cơ quan, đối tác, khách hàng. 

Trân trọng, 

VINALINK