CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Việt Nam sắp có 116 kho bãi thúc đẩy xuất nhập khẩu

13-02-2017Theo quy hoạch, tổng số kho bãi đến năm 2035 trên toàn tuyến biên giới Việt Nam – Lào và biên giới Việt Nam - Campuchia vào khoảng 116 kho bãi.

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định 229/QĐ-BCT phê duyệt đề án "Quy hoạch phát triển hệ thống kho hàng hóa tại các cửa khẩu khu vực biên giới Việt Nam - Lào và biên giới Việt Nam - Campuchia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035".

Theo đề án này, hệ thống kho bãi khu vực biên giới cửa khẩu Việt Nam – Lào và Việt Nam – Campuchia là quy hoạch mở, phát triển cửa hàng theo địa giới hành chính khu vực cửa khẩu; địa điểm xây dựng kho bãi do chủ đầu tư lựa chọn trên cơ sở đáp ứng các tiêu chí xây dựng kho bãi.

Theo đó, dự kiến quy hoạch đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2035, hệ thống kho bãi tại các khu vực cửa khẩu này cả đang khai thác và chuẩn bị đưa vào hoạt động là 53, xây dựng mới 63 kho bãi.

Trong đó, giai đoạn 2016-2025 nâng cấp mở rộng 7 kho bãi, xây mới và đưa vào hoạt động 53 kho bãi (16 kho bãi thực hiện giai đoạn 1 của phân kỳ đầu tư); đến năm 2035, nâng cấp mở rộng 2 kho bãi, xây dựng mới và đưa vào hoạt động giai đoạn 26 kho bãi.

Tức là tổng số kho bãi đến năm 2035 trên toàn tuyến vào khoảng 116 kho bãi.

Đến năm 2035, các cửa khẩu trên toàn tuyến biên giới Việt Nam - Lào và biên giới Việt Nam - Campuchia có hệ thống kho bãi hoàn chỉnh và đồng bộ, đáp ứng được 100% nhu cầu về kho bãi của hàng hóa xuất nhập khẩu; cung cấp trọn gói theo hướng tích hợp đồng bộ các dịch vụ logistics gắn với kho bãi; thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu phát triển nhanh và bền vững./.
Nguồn: CafeF