CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 15 - NĂM 2014

11-04-2014

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải và Thương mại (Vinalink) xin trân trọng thông báo và kính mời quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm...
TÀI LIỆU VÀ BÁO CÁO CHO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 13 NĂM 2012

04-04-2012

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Và Thương Mại trân trọng kính gởi quý vị cổ đông các tài liệu và báo cáo sẽ được đệ trình tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ 13, ngày 14/4/2012.
VINALINK TRONG TOP 500 DOANH NGHIỆP TĂNG TRƯỞNG NHANH NHẤT VIỆT NAM (FAST 500)

29-02-2012

Theo thông báo của Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt nam (VNR), Vinalink đã được lựa chọn xếp hạng trong danh sách 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt nam năm 2011 (FAST 500). 500...
VINALINK THUỘC TOP 1000 DOANH NGHIỆP NỘP THUẾ TNDN LỚN NHẤT VIỆT NAM 2011

29-12-2011

Theo thông báo của Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt nam ( Vietnam Report) , Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải và Thương mại ( Vinalink ) đã được xếp vào danh sách 1000 doanh nghiệp nộp thuế...
Thông báo v/v Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để chi cổ tức đợt 2/2011 và Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông năm 2012

29-12-2011

Kính gởi Quý Cổ đông Công ty Vinalink thông báo v/v Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền mặt và tổ chức Đại hội Đồng cổ đông năm 2012
Trung tâm logistics Kim Thành khởi công

29-12-2011

Ngày 11 tháng 11 năm 2011 tại Khu Thương mại - Công nghiệp Kim Thành tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Logistics Kim Thành đã tổ chức lễ khởi công dự án Trung tâm Logistics Kim thành. Đến dự lễ có Ông...