CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

THÔNG BÁO V/V ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT & BKS NHIỆM KỲ 2019-2024

09-04-2019

THÔNG BÁO V/V ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT & BKS NHIỆM KỲ 2019-2024
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

09-04-2018

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2018

09-04-2018

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2018
LỊCH NGHỈ LỄ CỦA CAMPUCHIA NĂM 2018

09-02-2018

LỊCH NGHỈ LỄ CỦA CAMPUCHIA NĂM 2018
LỊCH NGHỈ LỄ CỦA VIỆT NAM NĂM 2018

01-02-2018

Các ngày nghỉ lễ trong năm 2018 của Việt Nam.
VINALINK TRONG TOP 500 DOANH NGHIỆP FAST500 - VNR500 - PROFIT500

07-12-2017

Theo báo cáo của Công ty CP Báo cáo đánh giá Việt nam (Vietnam Report), năm 2017 Vinalink đã được lựa chọn vào danh sách đánh giá và có mặt trong bảng xếp hạng đồng thời cả 3 danh sách FAST500,...
THÔNG BÁO THANH LÝ TÀI SẢN (XE TẢI)

05-06-2017

CTCP Logistics Vinalink thông báo thanh lý 2 xe tải ISUZU NKR55LR
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 18 - NĂM 2017

14-04-2017

HĐQT Công ty Vinalink kính gởi quý vị cổ đông Chương trình Đại hội và các báo cáo, tờ trình sẽ được đệ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 ngày 27/04/2017.
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 18 (ngày 27/04/2017)

14-04-2017

Hội đồng Quản trị Công ty VINALINK trân trọng thông báo và kính mời quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 17 NGÀY 22/4/2016

22-04-2016

Công ty Cổ phần Logistics VINALINK đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 năm 2016 vào sáng ngày 22/4/2016. Kính mời Quý cổ đông xem nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm...
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 17 - NĂM 2016

08-04-2016

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vinalink kính gởi quý vị cổ đông Chương trình Đại hội và các báo cáo, tờ trình sẽ được đệ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 ngày...
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 17 - NĂM 2016

28-03-2016

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics VINALINK xin trân trọng thông báo và kính mời quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Chi tiết về Đại hội như sau:
TIN VINALINK BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÀY 22/4/2015

22-04-2015

Công ty Cổ phần Logistics VINALINK đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2015 vào sáng ngày 22/4/2015.
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 16 - NĂM 2015

06-04-2015

Tính từ đầu năm đến hết tháng 12/2014, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 298,24 tỷ USD, tăng 12.9%, tương ứng tăng 34,17 tỷ USD so với năm 2013; trong đó xuất khẩu kim ngạch...
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 16 - NĂM 2015

06-04-2015

Tính từ đầu năm đến hết tháng 12/2014, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 298,24 tỷ USD, tăng 12.9%, tương ứng tăng 34,17 tỷ USD so với năm 2013; trong đó xuất khẩu kim ngạch...
THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÊN & MẪU DẤU VINALINK

23-05-2014

Công ty Cổ phần Logistics Vinalink trân trọng thông báo về việc thay đổi tên, mẫu dấu và bổ sung chứng năng kinh doanh, mã ngành theo Hệ thống ngành kinh tế VN trên Giấy chứng nhận ĐKKD như sau :
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 26/4/2014

26-04-2014

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics VINALINK xin trân trọng thông báo và kính mời quý vị...
BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÀY 26/4/2014

26-04-2014

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải và Thương mại (VINALINK) được tổ chức vào sáng ngày 26/4/2014 đã diễn ra tốt đẹp và thành công.