CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

01-04-2021Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics VINALINK trân trọng thông báo và kính mời quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Thông tin Đại hội như sau:

 

Thời gian : 8 giờ, ngày 27/04/2021 (thứ ba)  
 
Địa điểm : Khách sạn RAMANA Saigon - Phòng họp Lotus 1,2 (tầng 2) 

                  323 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, TPHCM 

Để công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đạt kết quả tốt, đề nghị Quý cổ đông tham dự Đại hội gửi thông tin Đăng ký hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp không thể tham dự trực tiếp) đến: 

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Cty Vinalink
Ms Hoàng Thị Duy Thảo 
226/2 Lê Văn Sỹ, P.1, Q. Tân Bình, TPHCM 
Tel : (028) 3991 9259 (ext 17) - Email : 
thuky@vinalinklogistics.com

Quý cổ đông có thể xác nhận trực tiếp, gởi thư, điện thoại, email. 

Để Đại hội được tiến hành theo đúng các quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi của toàn thể cổ đông, rất mong Quý vị cổ đông tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đầy đủ.

Thư mời, mẫu Giấy đăng ký tham dự và Giấy ủy quyền : nhấn vào đây
* Tài liệu Đại hội (chương trình họp, báo cáo, tờ trình, dự thảo Điều lệ - Quy chế; Nghị quyết) : nhấn vào đây 


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ