CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Những mặt hàng nhập khẩu chính tháng 1/2017

20-02-2017Hàng hóa nhập khẩu trong tháng 1/2017 giảm mạnh so với tháng 12/2016, tuy nhiên cũng đạt được mức tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu hàng hóa nhập khẩu vẫn tập trung chủ yếu vào 10 nhóm hàng chủ yếu chiếm 65% cơ cấu nhập khẩu hàng hóa trong tháng 1/2017. Trong đó, điện thoại và linh kiện chiếm 16,2%; hàng dệt may chiếm 15%; máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện chiếm 10,5%; ....  • Cơ cấu hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam tháng 1/2017

Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác: Trị giá nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng là 2,34 tỷ USD, tăng 9,1% so với tháng 1/2016; trong đó nhập khẩu của khối các doanh nghiệp FDI là 1,37 tỷ USD, tăng 24,8% và khối các doanh nghiệp trong nước nhập khẩu gần 966 triệu USD, giảm 9,7%.

Trung Quốc tiếp tục là đối tác lớn nhất cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam với trị giá nhập khẩu là hơn 866 triệu USD, tăng 10,4%; tiếp theo là các thị trường: Hàn Quốc đạt gần 615 triệu USD, tăng 64%; Nhật Bản đạt 241 triệu USD, giảm 28,1%; EU đạt 216 triệu USD, giảm 5,04%... so với tháng 1/2016.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Đạt kim ngạch nhập khẩu trong tháng đầu năm 2017 là gần 2,13 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khối doanh nghiệp có vốn đầu tư ngước ngoài FDI nhập khẩu hơn 1,94 tỷ USD.

Nhóm hàng này trong tháng chủ yếu được nhập khẩu từ Hàn Quốc với kim ngạch 681 triệu USD, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước, Trung Quốc đạt 482 triệu USD, tăng 8%; Đài Loan đạt 230 triệu USD, tăng 4,9%

Điện thoại các loại và linh kiện: Nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 1/2017 đạt 834 triệu USD, tămg 11,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khối doanh nghiệp có vốn FDI đạt 723 triệu USD.

Điện thoại các loại và linh kiện chủ yếu được nhập khẩu từ Trung Quốc với 493 triệu USD, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu từ Hàn Quốc 250 triệu USD, tăng 24,5%; ...

Sắt thép các loại: Trong tháng lượng nhập khẩu sắt thép các loại đạt 1,23 triệu tấn giảm 14,9% so với cùng tháng 1/2016 với trị giá 664 triệu USD, tăng 21,5%.

Việt Nam nhập khẩu sắt thép các loại chủ yếu từ các quốc gia: Trung Quốc đạt 679 nghìn tấn, giảm 23,1%; Hàn Quốc đạt hơn 175 nghìn tấn, tăng 27,6%...so với cùng kỳ năm trước.

Vải các loại: Nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng đầu năm 2017 đạt giá trị 662 triệu USD, giảm 15,4% so với cùng kỳ năm trước.

Vải các loại chủ yếu được nhập khẩu từ Trung Quốc với 374 triệu USD, giảm 12,7% so với cùng kỳ năm trước; Hàn Quốc đạt 121 triệu USD, giảm 14,8%; Đài Loan 84 triệu USD, giảm 23,5%; ...

Xăng dầu các loại: Lượng xăng dầu nhập khẩu trong tháng là gần 910 nghìn tấn, trị giá là 494 triệu USD, tăng 21,4% về lượng và tăng 107,5% về trị giá so với tháng 1/2016.

Trong tháng 1/2017, nhập khẩu xăng dầu các loại của Việt Nam chủ yếu từ các quốc gia: Hàn Quốc đạt 293 nghìn tấn, tăng gấp 5 lần; Singapo đạt 269 nghìn tấn, giảm 31,4%; Malaixia đạt 178 nghìn tấn, tăng 133,6%; Thái Lan đạt 108 nghìn tấn, giảm 16,7%...so với tháng 1/2016.

Theo Bảo Hà

Báo hải quan