CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

INCOTERMS 2020 CÓ GÌ MỚI ?

20-11-2019

Phòng Thương mại Quốc tế (International Chamber of Commerce – ICC) đang soạn thảo bản sửa đổi các Điều kiện Thương mại Quốc tế 2020, gọi tắt là Incoterms 2020. Incoterms 2020 sẽ chính thức có...