CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

BÁO CÁO XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 2021

28-04-2022BÁO CÁO XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 2021

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam là tài liệu chính thức của Bộ Công Thương về tình hình xuất nhập khẩu của từng nhóm mặt hàng, thị trường và công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu cùng những phân tích và dự báo cho thời kỳ tiếp theo. Báo cáo Xuất nhập khẩu cung cấp thông tin minh bạch, có hệ thống, được các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức nghiên cứu và đào tạo quan tâm, tín nhiệm và đánh giá cao.

Tải Báo cáo tại đây