CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

BÁO CÁO LOGISTICS VIỆT NAM 2018: Logistics và Thương mại điện tử

16-10-2019Giới thiệu “Báo cáo Logistics Việt Nam 2018

Thực hiện Quyết định 200/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025, bắt đầu từ năm 2017, Bộ Công Thương đã phối hợp cùng các chuyên gia trong lĩnh vực logistics trên cả nước xây dựng Báo cáo hàng năm. 

Báo cáo Logistics Việt Nam thường niên nhằm rà soát, đánh giá, cung cấp thông tin về tình hình, triển vọng logistics Việt Nam và quốc tế và các quy định chính sách liên quan… góp phần phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của các doanh nghiệp và công tác nghiên cứu khoa học và truyền thông trong lĩnh vực logistics.

TẢI BẢN ĐẦY ĐỦ Báo cáo Logistics Việt Nam 2018 Logistics và Thương mại điện tử: TẠI ĐÂY