CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TRIỂN VỌNG NĂM 2020 (FPTS)

30-01-2020
Báo cáo Đánh giá triển vọng 2020, tổng hợp một số đánh giá của FPTS về triển vọng kinh tế VN và các ngành nghề và trong năm 2020. 

Tải file Báo cáo tại đây

MỤC LỤC

A- TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM
     KINH TẾ VĨ MÔ
     THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

B- TRIỂN VỌNG CÁC NGÀNH 2020 NGÀNH XÂY DỰNG:

1. NGÀNH XÂY DỰNG :
Tiếp tục giảm tốc trong 2020, thị trường xây dựng nhà ở chững lại
2. NGÀNH THÉP: Bước vào giai đoạn tái cấu trúc
3. NGÀNH XI MĂNG: Rủi ro hoạt động gia tăng
4. NGÀNH GẠCH ỐP LÁT: Tăng trưởng chậm trong 2020
5. NGÀNH NHỰA: Duy trì đà tăng trưởng
6. NGÀNH HÀNG KHÔNG: Miếng bánh hàng không bớt hấp dẫn, cạnh tranh ngày càng cao
7. NGÀNH PHÂN BÓN: Kỳ vọng thời tiết thuận lợi, cải thiện tình hình tiêu thụ
8. NGÀNH MÍA ĐƯỜNG: Thêm phần khó khăn sau hội nhập
9. NGÀNH THỦY SẢN: Giải quyết bài toán giá thành, nâng cao lợi thế cạnh tranh
10. NGÀNH DƯỢC PHẨM: Lợi thế từ chính sách cho doanh nghiệp đầu tư vào chất lượng
11. NGÀNH DỆT MAY: Ảnh hưởng tiêu cực từ chiến tranh thương mại
12. NGÀNH ĐIỆN: Tiếp tục tăng trưởng